Zwangerschapsverlof

Tot en met 27 augustus ga ik genieten van mijn zwangerschapsverlof. In deze periode hanteren we onderstaande wijzigingen.

Afspraken
De salon is gedurende deze periode geopend van woensdag t/m vrijdag. Hierdoor kan het wat lastiger zijn om een afspraak te plannen.

Webshop
Het kan zijn dat je bestelling (verzendtijd) iets langer duurt dan je van ons gewend bent. Uiteraard doen we wel onze uiterste best om het nog dezelfde werkdag te verzenden.

Afhalen
App gedurende deze periode naar 06-53305262 om een ophaalmoment te plannen.

Contact
Tijdens mijn verlof is Noelle je contactpersoon. Zij is op werkdagen te bereiken op 06-53305262

Algemene voorwaarden (afspraak)

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Perfection Elements en klant waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Perfection Elements zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

- Afspraken annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang via de bevestigingsmail van je afspraak, Indien dit niet lukt via uw bevestigingsmail stuur dan een whatsapp bericht naar 06-55599702

- Indien je de afspraak niet tijdig annuleert (binnen 48 uur voor aanvang) zijn wij genoodzaakt om 50% van de behandeling in rekening te brengen.

- Bij annuleren binnen 24 uur voor aanvang of no show (niet op komen dagen) zal de volledige prijs in rekening worden gebracht.

Wij begrijpen dat je wegens calamiteiten er niet altijd iets aan kunt doen dat je moet annuleren. Maar helaas kunnen wij daar ook niets aan doen en hebben wel deze tijd voor jou gereserveerd. Vandaar dat we genoodzaakt zijn om deze kosten bij je in rekening te brengen. Enige uitzondering op deze annuleringskosten is het overlijden van directe familieleden.

Bij het niet tijdig annuleren of het niet op komen dagen ontvang je van ons een betaalverzoek. Je wordt als klant automatisch geblokkeerd in het systeem, waardoor het maken van een nieuwe afspraak niet mogelijk is tot aan de betaling van het openstaande verzoek is voldaan.

Bij 5 minuten te laat wordt de afspraak indien mogelijk verkort en bij 10 minuten te laat wordt de
afspraak geannuleerd. De kosten worden dan berekend volgens ons annuleringsbeleid.

In de salon kun je betalen met pin of cash. Wij werken niet met betaal verzoeken
of andere betaalmethodes. Je dient de behandeling direct na uitvoeren te
betalen.

Alle prijzen van onze behandelingen en producten zijn inclusief 21% BTW en zijn
terug te vinden op de website www.perfectionelements.com.

We hebben altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.

De klant voorziet ons voor of bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Deze verwerken we in ons klantenbestand.

Wij behandelen de vertrouwelijke gegeven van de klant volgens de richtlijnen in Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld
tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de behandelaar van Perfection Elements onjuist is geïnformeerd door klant over lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegebracht naar de salon.

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekken zowel mondeling als schriftelijk via info@perfectionelements.nl worden gemeld aan ons.

Wij zullen de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Perfection Elements de behandeling opnieuw
verrichten zoals overeengekomen. Wij geven geen geld terug op onze behandelingen.

Perfection Elements geeft 3 dagen garantie op wenkbrauw behandelingen en een week (7 dagen) garantie op de overige behandelingen. Deze garantie vervalt, indien:

- De klant op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

- De klant andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

- De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

- De klant het advies om medisch hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.

- De klant producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

- De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzingen heeft gebruikt.

- Controleer na de behandeling of je wenkbrauwen goed zijn, zodat we ze nog kunnen corrigeren indien nodig. Zodra je de salon verlaat ga je akkoord met de vorm, kleur en dikte van de wenkbrauwen. Wij meten en tekenen de vorm van de wenkbrauwen af. Zo kun je altijd vragen of je dit mag zien voordat we harsen en/of verven en akkoord gaan met de vorm en dikte.

De klant hoort zich in de salon volgens de algemene aanvaardbare normen te gedragen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen hebben wij het recht de klant toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Bij Perfection Elements wordt gewerkt volgens de hygiëne van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.